Maximilien de Robespierre
Wynik 2 / 5 na podstawie 1 oceny.

Brak portretu

Informacje o autorze
Maximilien de Robespierre

Brak informacji o autorze.

Nowo dodane książki
Maximilien de Robespierre (BOOKS)

Nikt jeszcze nie dodał
książki tego autora

Nowo dodane cytaty
Maximilien de Robespierre

0

La terreur n’est autre chose que la justice prompte, sévère, inflexible; elle est donc une émanation de la vertu; elle est moins un principe particulier, qu’une conséquence du principe général de la démocratie, appliqué aux plus pressants besoins de la patrie.

Terror jest niczym innym jak sprawiedliwością, niezwłoczną, srogą, nieugiętą; dlatego jest emanacją cnoty; nie tyle jest specjalną zasadą, ale konsekwencją ogólnej zasady demokracji dostosowaną do najpilniejszych potrzeb naszego państwa.

0

En scellant notre ouvrage de notre sang, nous puissions voir au moins briller l’aurore de la félicité universelle.

Przypieczętowując naszą pracę naszą krwią możemy w końcu ujrzeć jaskrawy świt powszechnego szczęścia.

By sealing our work with our blood, we may see at least the bright dawn of universal happiness.