Citations de Stanisław Jerzy Lec

Aphorismes, citations, énonciations

Stanisław Jerzy Lec
Stanisław Jerzy Lec

Prénom  Stanisław
Seconde nom  Jerzy
Nom de famille  Lec

Autorzy na literę

5 citations

Cytaty
Stanisław Jerzy Lec (5 citations)

0

Même les masochistes font des aveux complets sous les tortures. Par reconnaissance.

I masochiści wyznają wszystko na torturach. Z wdzięczności.

0

Les puritains devraient avoir des feuilles de vigne sur les yeux.

Purytanie powinni nosić dwa listki figowe na oczach.

0

Nos jours sont comptés - par des statisticiens.

Nasze dni są policzone - przez statystyków.

0

Au commencement il y avait le Verbe et à la fin le bla-bla-bla.

Na początku było Słowo, a na końcu Frazes.

Am Anfang war das Wort - am Ende die Phrase.

0

Si je suis croyant? Dieu seul le sait.

Czy jestem wierzący? Bóg jeden raczy wiedzieć.

Stanisław Jerzy Lec
Wynik 5 / 5 na podstawie 1 oceny.

Stanisław Jerzy Lec – Citations.