Nowości wydawnicze
Polecamy serdecznie

Na powyższą półkę trafiają nowości wydawnicze z ostatnich tygodni oraz zapowiedzi interesujących książek według naszych Czytelników.

Cytaty z książek
Nowo dodane cytaty

0

La terreur n’est autre chose que la justice prompte, sévère, inflexible; elle est donc une émanation de la vertu; elle est moins un principe particulier, qu’une conséquence du principe général de la démocratie, appliqué aux plus pressants besoins de la patrie.

Terror jest niczym innym jak sprawiedliwością, niezwłoczną, srogą, nieugiętą; dlatego jest emanacją cnoty; nie tyle jest specjalną zasadą, ale konsekwencją ogólnej zasady demokracji dostosowaną do najpilniejszych potrzeb naszego państwa.

0

En scellant notre ouvrage de notre sang, nous puissions voir au moins briller l’aurore de la félicité universelle.

Przypieczętowując naszą pracę naszą krwią możemy w końcu ujrzeć jaskrawy świt powszechnego szczęścia.

By sealing our work with our blood, we may see at least the bright dawn of universal happiness.

0

Les individus sont des outils, que les autres utilisent afin que nous survivions tous.

Pojedyncze ludzkie istoty zawsze są tylko narzędziami, których używają inni, byśmy wszyscy mogli przeżyć.

0

La nature ne peut pas élaborer une espèce qui n'a pas la volonté de survivre. Il est possible d'inculquer l'idée de sacrifice aux individus, mais l'espèce dans son ensemble ne peut pas décider de cesser d'exister.

Kiedy jednak dochodzi do działania, jest tylko jedno wyjście: jeśli jedni z nas muszą zostać zniszczeni, to upewnijmy się, że to my w końcu zostaniemy żywi. Nasze geny nie pozwalają na podjęcie innej decyzji. Ewolucja nigdy nie wykształci gatunku pozbawionego woli przeżycia. Można hodować osobniki skłonne poświęcić życie, ale cała rasa nigdy nie postanowi, by przestać istnieć.

0

Les êtres humains sont libres, sauf lorsque l'Humanité a besoin d'eux.

Istoty ludzkie są wolne z wyjątkiem przypadków, kiedy potrzebuje ich ludzkość.

Human beings are free except when humanity needs them.

Los seres humanos son libres, excepto cuando la humanidad los necesita.

0

Parfois, il était plus facile de se fier aux mensonges qu'à la vérité.

Czasami na kłamstwach można polegać bardziej niż na prawdzie.

Sometimes lies were more dependable than the truth.

0

Lorsque vous dites 'le droit à la vie privée ne me préoccupe pas, parce que je n'ai rien à cacher', cela ne fait aucune différence avec le fait de dire 'Je me moque du droit à la liberté d'expression parce que je n'ai rien à dire', ou 'de la liberté de la presse parce que je n'ai rien à écrire'.

Jeśli ktoś wam powie, że walka o prawo do zachowania prywatności nie ma dla niego znaczenia, bo nie ma niczego do ukrycia... odpowiedzcie mu, że to tak, jakby twierdził, że wolność słowa jest zbędna, bo nie ma nic ciekawego do powiedzenia.

Arguing that you don't care about the right to privacy because you have nothing to hide is no different than saying you don't care about free speech because you have nothing to say.

Zu argumentieren, dass Sie keine Privatsphäre brauchen, weil Sie nichts zu verbergen haben, ist so, als würden Sie sagen, dass Sie keine Freiheit der Meinungsäußerung brauchen, weil Sie nichts zu sagen haben.

Affermare che non si è interessati al diritto alla privacy perché non si ha nulla da nascondere è come dire che non si è interessati alla libertà di parola perché non si ha nulla da dire.

0

Il n’y a pas de passagers sur le vaisseau spatial Terre. Nous sommes tous membres d’équipage.

Nie ma pasażerów na statku kosmicznym Ziemia. Wszyscy jesteśmy załogą.

There are no passengers on Spaceship Earth. We are all crew.

0

La religion chrétienne nous découvre quels sont les premiers principes que Dieu a établis pour les fondements de l’ordre de la société des hommes, et qui sont les sources de toutes les règles de la justice et de l’équité.

Religia chrześcijańska uczy nas jakie są pierwsze pryncypia, jakie Bóg ustanowił jako fundamenty porządku społeczeństwa ludzi i które są źródłem wszystkich reguł sprawiedliwości i równości.

0

Le superflu des riches devrait servir pour le nécessaire des pauvres, mais tout au contraire, le nécessaire des pauvres sert pour le superflu des riches.

Nadmiar bogactwa u zamożnych powinien służyć potrzebom biednych, lecz jest odwrotnie, potrzeby biednych wypływają z nadmiaru bogactwa zamożnych.

0

Il y a une infinité de lois qui ne subsistent que parce qu’on n’a pas le temps de les réformer.

Jest nieskończona ilość praw, które nie przetrwają, ponieważ brakuje czasu by je zreformować.

0

L’homme est fait par Dieu et pour Dieu.

Człowiek jest stworzony przez Boga i dla Boga.

0

Il est indispensable de se sacrifier quelquefois. C’est l’hygiène de l’âme.

Koniecznością jest niekiedy się poświęcić. To higiena duszy.

Przejdź do strony
Więcej treści znajdziesz na pozostałych stronach